Mahahalagang pangyayari sa pagdating ni magellan sa pilipinas

Posted by / 30-Sep-2020 04:09

Ang kasaysayan ay nagsisilbing gabay sa mga tao upang maiwasan ang kamalian ng nakalipas at mapaghandaan ang mga posibleng kaganapan. Kinakailangan ng mga batayan o batis upang matukoy ang katotohanan ng isang bagay, kaganapan, o paninindigan. Ang karanasan ang humuhubog sa kakayahan ng isang tao, lipunan, o bansa.• estetika – tumutukoy sa pagpapakita ng kagandahan sa sining at kalikasan • burukrasya – katawan ng isang malaking organisasyon tulad ng pamahalaan ng isang bansa • epistemolohiya – teoryang sumusuri o nagsisiyasat hinggil sa pinagmulan ng kaalaman o kabatiran • fauna – tumutukoy sa mga hayop na nakikita sa kapaligiran • flora – tumutukoy sa mga halaman na nakikita sa kapaligiran • fossil – labi ng mga hayop o halaman • mananalaysay – dalubhasang sumusulat ng kasaysayan na nagtakda ng masugid na pag-aaral ng mga datos na pinagkukunan; tagapagsalaysay ng kasaysayan • metapisika – sangay ng pilosopiya na nagsisikap mabigyang-linaw ang batayang pinagmulan ng mga bagay • prehistoriko – tumutukoy sa panahon na wala pang tala o nakasulat na kasaysayan • relikya – mga kasangkapan o bahagi ng labi ng isang banal na tao Kahulugan ng Kasaysayan Ano ba ang kahulugan ng kasaysayan?Ang sekondaryang batis naman ay mga batayang ang impormasyon ay mula sa pangunahing batis ng kasaysayan.Mga Nakasulat na Pangunahing Batis Mga Talaarawan o Diary/Journal Ang talaarawan o diary/journal ay halimbawa ng primaryang batis ng kasaysayan.Ang The Good Fight ay inilimbag bilang aklat noong 1946.Mga Memoir Ang memoir ay isa ring uri ng pangunahing batis.Ang kadalasang sagot ay pag-alaala sa petsa, pangalan ng mga tao o mga lugar, at mga pangyayari sa nakalipas.Ngunit kung susuriing mabuti, ang pagpapakahulugan sa salitang kasaysayan ay mababatid sa pamamagitan ng pagtingin sa salitang-ugat nito—ang saysay na ang ibig sabihin ay “halaga.” Kung gayon, ang kasaysayan ay paglalahad ng mga pangyayaring may saysay o halaga.

Quezon na naglalaman ng kaniyang buhay at ang kaniyang pakikibaka sa politika.Sa pamamagitan ng mga liham ay malalaman ang kaniyang mga balak at pananaw sa kaniyang sariling salita.Ang halimbawa ng mga liham ay ang mga sulat ng mga bayani tulad nina Jose Rizal, Marcelo H. Mga Talumpati Ang talumpati ay mga pagbigkas sa publiko na ginawa ng mga opisyal at mga taong mahalaga sa kasaysayan.Nakapaloob dito ang damdamin at opinyon ng sumulat tungkol sa isang bagay o pangyayari.Lalabas na isang kuwentista o story teller ang may-akda at ipinapaliwanag niya ang mga pangyayari ayon sa kaniyang paniniwala at perspektibo.

mahahalagang pangyayari sa pagdating ni magellan sa pilipinas-21mahahalagang pangyayari sa pagdating ni magellan sa pilipinas-80mahahalagang pangyayari sa pagdating ni magellan sa pilipinas-83

Suriin natin ang pananaw ng mga mananalaysay patungkol sa kahalagahan ng kasaysayan. Dagdag pa niya na kapag nabatid na ito ng estudyante, maiuugnay na niya sa iba pang pangyayari ang isang pangyayari na bahagi ng pangkahalatang kasaysayan.

One thought on “mahahalagang pangyayari sa pagdating ni magellan sa pilipinas”