Amp ng dating daan

Posted by / 01-Mar-2020 12:56

Amp ng dating daan

Ang anyaya po namin sa inyo ay salu-salo tayong mag-aral, mag-isip, at mag-bulay sa mga salita ng Dios.

Umaasa po kami na makakasama namin kayo sa mga ilang sandaling ito ng ating pag-aaral ng mga salita ng Dios.”Bro.

During last year’s anniversary, Ang Dating Daan and MCGI bagged the Guinness Book of World Records’ “Largest Gospel Choir” with 8,688 participants. Eli greeted the audience present at the Mall of Asia Arena and those attending in more than a thousand coordinating centers across the country and abroad.“We are happy to be with you at this moment in our quest for the truth.

For the past 36 years, Ang Dating Daan persists in spreading the gospel, using all means possible – print, radio, television, internet and social media – in preaching the good news based on the Bible and in answering questions of faith.

The program is now gaining strong viewership in Latin and South America through its own 24/7 relay stations and various programs in local stations.

Eli also asked for forgiveness to those who might be offended in the way he will answer questions.

“Bago lang po tayo magsimula, ibig kong humingi agad sa inyo ng paumanhin mga kababayan on the course ng pag-sagot namin sa mga tanong. Hindi po pwedeng i-edit, hindi pwedeng kontrolin ang mga nagtatanong sa iba’t-ibang points at iyan po ay imposibleng magawa.

amp ng dating daan-35amp ng dating daan-84amp ng dating daan-58

Eli Soriano in hosting the program by reading verses in the Bible during the question-and-answer portion of the Worldwide Bible Exposition.